Hög kvalitet inom informatik

Tekniska Högskolan får goda resultat när Högskoleverket utvärderar ämnet informatik.

Högskoleverket (HSV) har i en nationell utvärdering bedömt kvaliteten på utbildningar inom informatik. Utvärderingen visar att masterexamen inom informatik, som ges vid Tekniska Högskolan och Internationella Handelshögskolan, håller hög kvalitet.

Enligt HSV visar masterexamen i informatik på mycket hög måluppfyllelse när det gäller bland annat studenternas förmåga att kritiskt analysera och bedöma komplexa frågeställningar samt deras förmåga att redogöra för och diskutera slutsatser och argument i både nationella och internationella sammanhang.

Vladimir Tarasov, programansvarig för masterprogrammet Informationsteknik och management, tycker att resultatet är glädjande.
- Jag är glad över resultatet och ser fram emot att utveckla programmet ytterligare. Det internationella sammanhanget är alltid viktigt för oss och vi uppskattar att även internationella studenter söker till oss.

Arbetet med utredningen leddes av Vivian Vimarlund, professor i informatik vid JIBS, med stöd från JTH. — Samarbetet kring utvärderingen fungerade bra och jag uppskattar arbetet som görs tillsammans med JIBS, berättar Vladimir Tarasov.

2012-06-14