Rekrytering av betalande studenter ökar kraftigt

Tack vare ett väl genomfört rekryteringsarbete kommer Internationella Handelshögskolan i Jönköping ta emot ett stort antal betalande internationella studenter även i år. I skrivande stund har 103 studenter betalat studieavgiften till JIBS för hösten 2012 vilket är en ökning med närmare femtio procent sedan förra året.

Till hela Högskolan i Jönköping har 114 studenter betalat studieavgiften till högskolan för hösten 2012. Totalt är det en ökning på över femtio procent från förra året. För alla svenska lärosäten har en ökning skett med i snitt fem procent visar aktuella siffror från Högskoleverket.

Läs högskolans pressmeddelande

2012-07-05