Föreläsningsdag om autism

Måndag 24 september hålls föreläsningar om autism på Högskolan för lärande och kommunikation. Anmälan senast 15 september


2012-08-24