Fler högskoleingenjörsplatser

I budgetpropositionen föreslår regeringen att högskolan bland annat får fler platser på högskoleingenjörsprogrammen.

Högskolan i Jönköping föreslås få 15 nya nybörjarplatser på högskoleingenjörsutbildningen inför höstterminen 2013. Det motsvarar fullt utbyggt 45 helårsplatser.

—Vi gläds över att kunna erbjuda fler utbildningsplatser för högskoleingenjörsutbildningarna. Det prognosticeras en jättestor brist i näringslivet framöver på just högskoleingenjörer medan civilingenjörsutbildningen är i balans med efterfrågan, säger rektor Anita Hansbo.

Läs pressmeddelande

2012-09-20