Klartecken för ny förskollärarutbildning hösten 2013

Högskolan i Jönköping får examensrätt för den nya förskollärarutbildningen, meddelar Högskoleverket i dag. Läs pressmeddelande


2012-12-11