Pigg 97-åring delade ut stipendium

För första gången delades stipendium ut från Aktiestinsen Lennart Israelssons stiftelse för främjande av äldres aktivitet och hälsa.

Aktiestinsen, Lennart Israelsson, har i tre omgångar skänkt pengar till Hälsohögskolan och denna stiftelse.

- Ska jag hålla på så här? undrade han skämtsamt och möttes av skratt.

Catarina Broman och Anni Carlsson fick stipendium för projektet ”Aktivt liv på äldre dar”.  Projektet är baserat på Lifestyle Redesign och syftar till att äldre ska kunna uppleva och bibehålla en god hälsa.

Aktiviteter anses som hälsofrämmande när de är meningsfulla, uppfyller ett syfte, ger balans i tillvaron, utmanar eller medför en viss risktagning.

Projektet har funnits tidigare och Catarina och Anni vill med aktiestinsens bidrag fortsätta att driva och utveckla projektet.

Tanken är att anordna gruppträffar med åtta till tio deltagare, en gång i veckan, två timmar varje gång i fyra månader. Varje träff kommer att ha ett tema och innehålla information/undervisning, erfarenhetsutbyte, praktisk aktivitet och personlig utforskning där deltagarna har möjlighet till egen reflektion. Förhoppningen är att gruppen efter de fyra månaderna ska fortsätta i egen regi.

Anneli Möller och Kerstin Prahl-Lindblad tog emot det andra stipendiet för projektet ”Aktivitet/Mediabox för Parkgårdens äldreboende i Nässjö”.

De funderar på hur dagens nya teknik kan nyttjas för att på bästa sätt stimulera de äldre. Vad mediaboxen kommer innehålla vet de ännu inte men de ser fram emot att om två år kunna presentera boxen och innehållet.

2013-02-07