Johan Thor uttagen till Vinnvård Fellow

Johan Thor, chef för the Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare har blivit uttagen till Vinnvård Fellow.

Vinnvård är en svensk forskningsfinansiär med fokus på förbättring inom hälso- och sjukvården. Detta nyinrättade Fellowship, utvecklat med inspiration från brittiska Health Foundation's Improvement Science Fellowship, ger möjlighet att under tre år ägna sig på heltid åt forskning med koppling till praktisk förbättring och startar i höst.

- Jag är fantastiskt glad och stolt över möjligheten att få vidareutveckla kunskapen om förbättring av hälso- och sjukvården inom det fält som på engelska kallas "improvement science", säger Johan Thor. Den forskning och utbildning som vi har byggt upp här på Jönköping Academy ligger i internationell framkant och är mycket efterfrågad. Vi har till exempel fantastiskt bra studenter i vårt magister- och masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg. De bidrar, redan under sina studier, till att förbättra vård och omsorg, precis som jag vill göra genom mitt projekt inom ramen för Vinnvård Fellowship. Det är en fjäder i hatten för Jönköping Academy att ett av dessa Fellowship hamnar här, fortsätter han.

Läs mer om Vinnvård Fellows

2013-03-05