Studenter stärker svenska företags exportpotential

13 mars tilldelas studenter på Internationella Handelshögskolan stipendium av Business Sweden, Exportkreditnämnden, Svensk Exportkredit, Swedfund och ALMI.


2013-03-07