Docentföreläsning 23 maj

Torsdag den 23 maj kl 15 håller Ebba Sundin sin docentföreläsning "Mediernas roll i den identitetsskapande processen".

Docentföreläsningens titel: Mediernas roll i den identitetsskapande processen - Reflektioner från ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv.

I sin docentföreläsning lyfter Ebba Sundin fram frågan om mediernas roll i vardagen, framförallt för barn och ungdomar. Under de senaste 20 åren har denna vardag blivit alltmer komplicerad i samband med utvecklingen av de digitala medierna.

Föreläsningen utgår från uppfattningen att medierna spelar en viktig roll i identitetsskapande processer på så väl individ- som samhällsnivå. Därför kommer frågan om mediernas roll i förhållandet till kulturell identitet att lyftas fram under föreläsningen. Med utgångspunkt i ett antal aktuella studier ställs frågan om barns kulturella identitet i relation till medier, inte minst ur ett internationellt perspektiv. Den övergripande frågan är hur barn och ungdomar relaterar till medier i ett komplext kulturellt landskap. Vad spelar medierna för roll i förhållande till den kulturella tillhörigheten? Samtidigt som resultat från dessa studier presenteras, diskuteras centrala teoretiska perspektiv inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga området. Dessutom diskuteras på vilka olika sätt fler studier kan bidra till att öka kunskapen och förståelsen för mediernas roll i barn och ungdomars vardag.

Tid och plats

Torsdag den 23 maj kl 15 i sal Hc113, Högskolan för lärande och kommunikation.

Välkommen!

2013-05-17