Stort intresse för Anders Risling

Över 60 personer från företag och organisationer i regionen är anmälda till seminariet Ledning och förändring med Anders Risling, som arrangeras av Centrum för ledarskap 23 maj.

Under kvällen berättar Anders Risling om sina erfarenheter och kunskaper inom arbets- och organisa­tionspsykologi. Deltagarna bjuds även på tilltugg och mingel.

Anders Risling har utvecklat ledarprogrammet Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) – det mest använda ledarprogrammet i Skandinavien. Som konsult har han haft uppdrag inom organisation och ledning för bland annat Ericsson, Astra, SAS, Sveriges Riksdag och den svenska sjukvården. Anders Risling har även utvecklat det svenska försvarets ledarskap genom ett antal förändringsprojekt som bland annat inneburit en radikal omställning av det hela svenska försvarets taktik.

Centrum för ledarskap vid Tekniska Högskolan (JTH) har bildats i syfte att samla och synliggöra JTH:s kompetenser inom ledarskap och verksamhetsutveckling. Centrat erbjuder kurser inom områden som förändringsledning, grupprocesser, ledarskap, kommunikation, mentorskap, projektledning, produktionsledning, teamutveckling, verksamhetsutveckling med mera.

Pressen är välkommen!
Tid: Torsdag 23 maj kl. 17.30 -20.30
Plats: Science Park Jönköping, Gjuterigatan 9

För mer frågor kontakta gärna:
Jenny Axell, koordinator Centrum för ledarskap, JTH
Telefon: 070-681 70 16

2013-05-22