Anna-Karin Carstensen disputerar

Fredagen den 26 september disputerar Anna-Karin Carstensen.

Avhandlingens titel är Connect - Modelling Learning to Facilitate Linking Models and the Real World through Lab-work in Electric Circuit Courses for Engineering Students".

Fakultetsopponent: professor Christian Kautz, Technische Universität Hamburg-Harburg, Tyskland

Disputationen sker i sal E1405 kl 13-15.

Alla intresserade hälsas hjärtligt välkomna!

2013-09-27