Historiedidaktik 2,5 hp

En inspirationskurs med handfasta tips på hur du kan arbeta med begrepp som historiebruk, historiekultur, historiedidaktik, historia och identitet i din historieundervisning.

2komma5 är fortbildning för dig som är verksam lärare. Läs när du vill, var du vill — helt på distans! Alla kurser är på 2,5 högskolepoäng.

Läs mer om kursen

2013-10-02