Hög kvalitet på högskoleingenjörsexamen vid Högskolan i Jönköping

Högskoleingenjörsutbildningarna vid Högskolan i Jönköping är bland landets populäraste, och samtliga får omdömet hög kvalitet i de kvalitetsutvärderingar av ingenjörs- och teknikutbildningar som presenteras av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i dag.

UKÄ har i en nationell utvärdering bedömt kvaliteten på landets ingenjörs- och teknikutbildningar. Högskolan i Jönköping erbjuder ingenjörs- och teknikutbildningar vid Tekniska Högskolan och får bra betyg i utvärderingen. Åtta av elva granskade utbildningar får hög kvalitet, däribland samtliga högskoleingenjörsutbildningar. Vissa brister påpekas inom utbildningarna datateknik och teknikens tillämpning som leder till kandidatexamen samt produktionssystem som leder till masterexamen.

– Vi är stolta över våra högskoleingenjörsutbildningar och gläds åt UKÄ:s bedömning. Vi har ett av de högsta söktrycken i landet till högskoleingenjörsexamen och ett nära samarbete med regionens näringsliv när vi utvecklar programmen, säger Anita Hansbo, rektor Högskolan i Jönköping.

– Naturligtvis är vi glada för ett bra betyg från UKÄ. Vi arbetar med ständiga förbättringar inom alla våra utbildningar för att hålla en hög kvalitet, och införde i år ett nytt och unikt utbildningskoncept för hela vårt programutbud. När det gäller de brister som påpekats ska vi nu analysera resultatet av UKÄ:s utvärdering och på bästa sätt vidta de åtgärder som behövs, säger Mats Jägstam, vd Tekniska Högskolan.

UKÄ:s påpekande påverkar inte redan antagna studenter i pågående utbildningar. Högskolan har nu ett år på sig att rätta till bristerna och därefter kan Högskoleverket dra tillbaka sitt ifrågasättande.

För mer information kontakta:
Mats Jägstam, vd Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH)
Telefon: 0704-33 88 68

2013-10-29