Akademipris till Leif Carlsson

Leif Carlsson, universitetslektor i religionsvetenskap vid HLK, har mottagit Smålands Akademis pris 2013.

Leif Carlsson är en av fem som mottagit 2013 års pris från Smålands Akademi. Priserna delades ut den 29 oktober i Smålandsrummet på Stadsbiblioteket av Erik Lindfelt, ledamot i Smålands Akademi.

Wallquistpriset tilldelades Leif Carlsson med motiveringen:

" för att som uppskattad författare och föredragshållare ha populariserat och problematiserat - ibland på ett  provokativt sätt - frågor som rör människan och Gud "

Priset är på 25 000 kronor. Medelutdelare är Växjö stift.

Övriga pristagare på Smålands Akademis webbplats.

2013-10-30