Sen anmälan till kurser VT2014

Om du missade sista ansökningsdag för vårens kurser, finns möjlighet att ställa sig i reservkö genom en sen anmälan.

Sena anmälningar behandlas i mån av plats

Anmälningar som kommer in efter sista ansökningsdatum (15 oktober för vårterminen 2014) behandlas om det finns, eller uppstår lediga platser och i den turordning som ansökningarna kommer in. Ju snabbare du anmäler dig, desto större är chansen att du kommer in på den kurs du vill läsa.

Efteranmälan till fristående kurser

www.hlk.hj.se/kurser ser du aktuellt kursutbud. Klicka på kursens namn för att komma till kursbeskrivningen. Om det finns en blå knapp med texten "Till ansökan hos antagning.se" längst ner på kursens sida är det fortfarande öppen för efteranmälan.

Populära kurser inom bildbehandling och fotografi

Vi får många frågor om det går att anmäla sig till distanskurserna Digital bildbehandling 7,5 hp och Fotografi - Visuell kommunikation 7,5 hp i efterhand. Även om kurserna har många platser, är de så pass populära att vi har tillräckligt många sökanden. Kurserna är därför stängda för sen anmälan.

Efteranmälan till kurser inom Lärarlyftet II

Sen anmälan görs direkt till Högskolan för lärande och kommunikation via särskild blankett på Lärarlyftets webbsidor

Efteranmälan till kurser inom Förskolelyftet

Sen anmälan görs direkt till Högskolan för lärande och kommunikation via särskild blankett på Förskolelyftets webbsidor.

2013-10-30