Barns delaktighet i hälso- och sjukvård

Astrid Janzon symposium arrangeras den 29 november på Hälsohögskolan i samarbete med forskningsprofilen CHILD.


Program

Plats : Kurt Johansson Aulan, Hälsohögskolan.
Tid: 9.00 - 15.20.

Moderator: Bengt Fridlund

09.00 - 09.15 Välkomstanförande Professor Bengt Fridlund.

09.15 - 09.40 Small children´s health when diagnosed with cancer and during the first year thereafter. Doctoral student Laura Darcy and post-doc Maria Björk.

09.40 - 10.00 Kaffe.

10.00 - 11.00 Children’s participation in health care. Professor Imelda Coyne.

11.10 - 11.40 Hur kan vi skapa möjligheter för barn och ungas delaktighet och inflytande i vårdsituationer. Docent Maja Söderbäck.

11.40 - 12.00 Support to children with mild intellectual disability and their parents. Senior lecturer Karina Huus and Doctoral student Lena Olsson.

12.00 - 13.00 Lunch.

13.00 - 13.40 Astrid Janzonföreläsning. Stöd för barns hälsa och delaktighet med bättre vård och omsorg. Professor Boel Andersson Gäre.

13.40 - 14.00 Children´s experiences of visiting a seriously ill/injure relative in an ICU. Senior lecturer Susanne Knutsson.

14.00 - 14.20 Nurses strategies than engaging children in health care visits. Senior lecturer Marie Golsäter and Senior lecturer Maria Harder.

14.20 - 14.40 Kaffe.

14.40 - 15.00 Oro, rädsla och smärta hos barn i vården – vad kan sjuksköterskan göra? Doktorand Berit Björkman.

15.00 - 15.20 Nurses’ competence in pain management in children.

2013-11-18