Snälla baciller kan förebygga karies

Tidigt tillskott av probiotiska mjölksyrabakterier kan minska risken för karies hos barn.

Det visar en nyligen publicerad studie vid Hälsohögskolan i Jönköping, Linköpings universitet och Odontologiska institutionen i Jönköping.

Anlagen till människans tänder utvecklas redan i fosterstadiet. Så fort de första mjölktänderna spricker fram utsätts de för bakterier i munhålan.

–Om ett barn får en tillsats av ”goda” bakterier tidigt i livet så kan ett bra immunförsvar byggas upp, vilket skulle kunna påverka utvecklingen av karies. Det säger Malin Stensson, odontologie doktor och lektor i oral hälsa och försteförfattare till artikeln i tidskriften Caries Research där resultaten presenteras.

Hål i tänderna uppstår när specifika kariesbakterier får fritt spelrum. När de får tillgång till kolhydrater ger de ifrån sig en syra som fräter på emaljen. Även en påverkan på den tidiga bakteriefloran i munnen skulle därför kunna förebygga karies.

113 barn från Småland och Östergötland deltog i studien. Drygt hälften av dem fick under sitt första år en daglig dos av mjölksyrabakterier ( Lactobacillus reuteri ) utspädda i vegetabilisk olja. Dessutom hade deras mödrar fått samma dos bakterier fyra veckor före beräknad förlossning.

Resten av barnen utgjorde en kontrollgrupp som fick olja utan bakterier, så kallad placebo. Studien – som ursprungligen genomfördes för att visa om probiotikabehandling kunde förebygga allergi – var ”dubbelblind” vilket innebär att varken föräldrarna eller forskarteamet visste vilka barn som lottats till grupperna.

Efterhand som barnen fyllt nio år undersöktes de av en och samma tandläkare. Resultatet var tydligt: 82 procent av barnen som fått bakterietillskott var fria från karies, jämfört med 58 procent i placebogruppen.

För att kontrollera om andra faktorer spelade roll fick föräldrarna svara på frågor om tandborstning, fluortillskott och matvanor. Det visade sig att det inte fanns några signifikanta skillnader utom när det gällde fluortillskott, men då var det barnen i kontrollgruppen som vägde över.

En svaghet som författarna tar upp är att det inte gjordes någon studie av familjernas socioekonomiska situation.

–Man vet att sociala och ekonomiska faktorer påverkar förekomsten av karies. Men eftersom familjerna lottades till behandling med probiotika eller placebo så minskar risken för att dessa faktorer skulle skilja sig mellan grupperna, säger Malin Stensson.

Hon säger att de publicerade resultaten ger en intressant indikation på vad en tillförsel av ”snälla” bakterier kan betyda, och att flera studier på senare tid pekat åt samma håll. Nu arbetar delar av forskargruppen med en större probiotikastudie där odontologerna kan få möjlighet att undersöka barnens tandstatus tidigare i livet. I denna studie startar behandlingen redan under graviditetsvecka 20.

Artikel: Oral administration of Lactobacillus reuteri during the first year of life reduces caries prevalence in the primary dentition at 9 years of age av M. Stensson, G. Koch, S. Coric, T.R. Abrahamsson, M.C. Jenmalm, D. Birkhed and L.-K. Wendt. Caries Research online 29 november 2013.

Kontakt: Malin Stensson, Hälsohögskolan Jönköping, 036-101298, malin.stensson@hhj.hj.se

2013-12-04