12 miljoner till forskning om vård av äldre

Hälsohögskolan i Jönköping och Karolinska Institutet ska i ett gemensam projekt ta fram verktyg för att förebygga och behandla multipla sjukdomar hos äldre.

I takt med att befolkningen blir äldre, ökar också problemen med multisjuklighet och multipla funktionella problem. I det här projektet ska forskarna arbeta tvärvetenskapligt med biologiska, medicinska, sociala och psykologiska data för att hitta verktyg för att bemöta, behandla och förebygga de här problemen.

– Vi hoppas kunna bistå vården med allsidiga kunskapsverktyg. Ett exempel är att vi inte bara kommer att titta på risk- och friskfaktorer, som man brukar göra. Vi kommer också att kunna säga i vilka kombinationer de är särskilt verkningsfulla för utvecklingen mot ett friskt eller sjukt åldrande, för vilka, och under vilka skeden av livet insatser bör sättas in, säger professor Åke Wahlin på Hälsohögskolan.

Vetenskapsrådet har gett 12 miljoner kronor till det fyraåriga projektet, som kommer att bedrivas vid Hälsohögskolans forskningsmiljö ”Åldrande – livsvillkor och hälsa” tillsammans med Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska institutet. Pengarna fördelas lika mellan de två lärosätena.

– Det här är fantastiskt roligt. Vi är otroligt stolta över att Hälsohögskolan har kunnat hävda sig i den skarpa konkurrens som rådde vid Vetenskapsrådets senaste stora utlysning inom området Åldrande och Hälsa, säger Hälsohögskolans vd Ewa Wigaeus Tornqvist.

Namnet på projektet är ”Hälsans utveckling sent i livet: Med sikte på en funktionell vård av äldre med multipla sjukdomar och funktionshinder genom förståelse av utvecklingsmönster och orsakerna till dessa”. Forskningsledare vid Hälsohögskolan är professor Åke Wahlin, och vid Karolinska institutet professor Nancy Pedersen.

2013-12-12