Studenter från JIBS vann pris för uppsats

Diana Rosales Buchard och Andrea Kreiner, tidigare studenter vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, har tagit emot ett pris på 400 € för sitt examensarbete.

Priset delades ut av arbetsmarknadskammaren i Graz, Österrike för uppsatsen Sustainable International Joint Ventures: The case of M&D Bygg .  Förutsättningen för tävlingen var att uppsatsen skulle presentera en lösning eller positivt exempel som visar hur företag kan bidra till välfärden för sina anställda.

I uppsatsen undersöker studenterna de möjligheter och utmaningar som kan uppstå när man integrerar medvetenhet om företags sociala ansvar i skapandet av ett internationellt företagssamarbete. Som exempel användes ett nystartat samarbete mellan ett svenskt och ett kenyanskt företag. Studenternas slutsats är att socialt ansvar är en fråga som måste tas med i processen, för att inte bara skapa ekonomiskt värde för de berörda parterna, utan också skapa värde för samhället. Det bidrar till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i värdlandet.

– Ansvarsfullt företagande handlar om innovation. Det är en utmaning för organisationer att ompröva sina strategier för att få en bättre effekt på samhället. Det var en av de intressanta aspekterna av fallet med M&D Bygg, säger Diana Rosales Buchard .

– Det var ganska fascinerande att prata med de kenyanska företagarna. De var mycket väl medvetna om vad ansvarsfullt företagande innebär och hur viktigt det är för deras verksamhet, säger Andrea Kreiner.

The Chamber of Labour i Österrike är en organisation som representerar österrikiska arbetstagare och konsumenter. Uppsatsens ämne är relevant för organisationens arbete och den ingår nu i deras bibliotek.

Länk till uppsatsen

2014-02-06