Nya forskningsmedel till projekt inom Tillämpad matematik

Högskolan i Jönköping har inom forskningsprogrammet Tillämpad matematik tillsammans med Umeå universitet och Linköpings universitet tilldelats 21 miljoner kronor.

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SFF, har beviljat rambidrag till samarbetsprojektet "Skurna finita element, geometri och designoptimering". Syftet med projektet är att utveckla nya datorbaserade metoder för simulering av fysikaliska fenomen som till exempel hållfasthet, vågutbredning och vätskor flöde i komplexa och dynamiska geometrier.

- Genom projektet kommer vi att ytterligare stärka Högskolans i Jönköping kapacitet för forskning och forskarutbildning inom simulering och optimering med FEM-metoder. Det är långsiktigt viktigt för Sveriges konkurrenskraft. De flesta doktorander som jag har handlett har anställts i industriföretag efter doktorsexamen, säger Peter Hansbo, professor i Tekniska beräkningar och medsökande i projektet.

2014-02-10