Nya strategiska satsningar för utbildning och forskning

Fler internationella masterutbildningar, rekrytering av professorer, MOOC, granskning av forskningsmiljöer, affärsutveckling inom uppdragsutbildning – det är några av nyheterna när högskolan satsar extra pengar på strategiska utvecklingsprojekt.

– Genom särskilt avsatta medel i högskolans budget kan nu flera nya projekt starta för att utveckla utbildning och forskning, helt i linje med högskolans strategier och mål. Satsningarna är framtagna av varje fackhögskola och diskuterade i högskolans ledningsgrupp, säger rektor Anita Hansbo.

De nya utvecklingsprojekten är:

 • Utveckling av internationell masterutbildning, knuten till forskningsmiljön CHILD vid Högskolan för lärande och kommunikation och Hälsohögskolan.

 • Utveckling av internationell masterutbildning inom Management of Technology, genom ett samarbete mellan Internationella Handelshögskolan och Tekniska Högskolan.

 • Utveckling av utbildningsprogram på engelska på Hälsohögskolan.

 • Öka internationell kompetens hos lärare på Högskolan för lärande och kommunikation, för att möta att en interkulturell förståelse krävs i allt högre grad oavsett om en examinerad student ska arbeta i Sverige eller utomlands.

 • Undersöka förutsättningarna för och utveckla en webb-baserad MOOC (Massive Open Online Courses) på Internationella Handelshögskolan.

 • Internationell kollegial granskning av fokusområden inom forskning på Internationella Handelshögskolan.

 • Strategisk rekrytering av professor inom datavetenskap på Tekniska Högskolan.

 • Strategisk rekrytering av professor inom logistik på Internationella Handelshögskolan.

 • Affärsutveckling och risktagande i uppdragsutbildning på Hälsohögskolan.

Sammanlagt är 20 miljoner kronor öronmärkta för strategiska satsningar, att användas under 2014-2017. De projekt som startar nu är på totalt 10,6 miljoner.

Satsningarna stödjer de gemensamma målen i högskolans strategier för 2013-2016:

 • Att öka internationell utbildning på hela högskolan
 • Att öka internationell konkurrenskraftig forskning
 • Att fördjupa det externa engagemanget
 • Att öka högskolans attraktionskraft bland studenter

Läs mer om högskolans målbild, vision och strategier

2014-02-14