Hög kvalitet på sjuksköterskeutbildningen vid Högskolan i Jönköping

Högskolan i Jönköpings sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i omvårdnad håller hög kvalitet enligt en granskning från Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

I de nationella kvalitetsutvärderingarna får Högskolan i Jönköping återigen goda omdömen. I denna omgång har UKÄ granskat sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i omvårdnad – och båda får betyget hög kvalitet.

Några av målen för att få hög kvalitet på sjuksköterskeexamen är bland annat att studenterna ska kunna ”visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten”.

– Vi är så klart glada över de goda omdömena för vår sjuksköterskeutbildning. Varje år examinerar vi cirka 200 sjuksköterskor och det känns bra att veta att UKÄ bedömer att vår utbildning håller hög kvalitet och är konkurrenskraftig. Det är också väldigt kul att kandidatexamen i omvårdnad får lika goda omdömen. Personalen på Hälsohögskolan har gjort ett fantastiskt jobb för att nå den höga kvaliteten vilket vi är mycket tacksamma för, säger Ewa Wigaeus Tornqvist, vd på Hälsohögskolan.

– Jag är stolt över att vi år efter år bidrar med välutbildad arbetskraft till vårdsektorn där behovet är stort. Högskolan har ett nära samarbete med landstinget och regionens kommuner som betyder mycket för utvecklingen av våra utbildningar. Söktrycket till utbildningarna är högt, och om Högskolan i Jönköping får fler utbildningsplatser tilldelade kan vi utbilda ännu fler, säger Anita Hansbo, rektor Högskolan i Jönköping.

För mer information, kontakta gärna:
Ewa Wigaeus Tornqvist,
vd Hälsohögskolan
Telefon: 0727–43 11 94

2014-02-19