Välbesökt seminariedag om hållbarhet

På onsdagen arrangerade JIBS för första gången ”Responsible in action day”.

Världens handelshögskolor ska utbilda ledare som har kunskap om hållbarhet och samhällsansvar. Det är en av grundtankarna med PRME, ett initiativ från FN, som Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) skrev under förra året. JIBS har samma tänk i sin strategi, där ”Responsible in action” är en påminnelse om att hållbarhet och ansvarstagande ska finnas med i så mycket som möjligt av verksamheten.

På förmiddagen talade Karl-Henrik Robèrt, professor i strategisk hållbar utveckling vid BTH, en av Sveriges främsta cancerforskare och grundare av miljöorganisationen Det Naturliga Steget. Hans budskap var tydligt:

- Du kommer inte att nå framgång överhuvudtaget om du bara tänker på pengar. Men om du har kloka riktlinjer för hållbarhet och integrerar din affärsidé med dem, kommer du att vinna över dem som bara ser till sig själva.

Medverkade gjorde också representanter från IKEA, AD company och Peepoople, samt Shawn Westcott från Impact Invest Scandinavia.

2014-02-19