Unika distanskurser för lärare

Vid Högskolan  för lärande och kommunikation i  Jönköping har man tagit fram tjugofem korta webbaserade kurser med koppling skolans värld. Kurserna är skräddarsydda för att passa lärare och mottagandet har varit positivit.

Nu finns möjlighet för lärare att ta del av korta webbaserade kurser inom en mängd områden med koppling skolans värld. Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping har hittills tagit fram tjugofem kurser, som är skräddarsydda för att passa verksamma lärare och skolledare.

Tanken med projektet är att förse pedagoger inom förskola, grundskola och gymnasium med distanskurser på 2,5 högskolepoäng. Varje kurs behandlar ett specifikt ämnesområde som anknyter till verksamma lärares vardag.  Kurserna ges via nätet och man väljer själv när man vill påbörja kurserna. Om man läser kursen på helfart är man klar på en vecka. Varje kurs innehåller sex inspelade lektioner á 45 minuter, som kompletteras med litteraturstudier och två examinationer kopplade till lärarens arbete.

- Det var supersmidigt att läsa på distans. Jag har redan rekommenderat kursen till andra lärare , säger Sara Bruun, lärare på Furutorpskolan i Hässleholms kommun, som har gått kursen “Flippa ditt klassrum”.

– Konceptet känns väldigt bra och vi har anmält lärare till ett fyrtiotal kurser. Lärarna läser dem samtidigt vilket gör att de kan lägga upp planeringen för studierna tillsammans , säger Anders Mossfeldt, biträdande rektor på Bymarkens utbildningsenhet i Jönköping.

Sedan starten för drygt ett år sedan har över 300 deltagare har registrerats på kurserna och intresset växer.

- Intresset växer för varje vecka från både lärare och skolledare. Det här är ett unikt koncept som möter de behov som lärarna har i sin vardag , säger Johan Bäcklund, kursutvecklare på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Exempel på kurser:

- Flippa ditt klassrum

- Att motivera när ingen motivation finns

- Att göra jämställdhet i förskola

- Autismliknande tillstånd – ett pedagogiskt dilemma

För ytterligare information

Information om samtliga kurser.

Välkommen att kontakta Johan Bäcklund , kursutvecklare, tfn 036-10 14 25


2014-02-24