Goda omdömen för tandhygienistutbildningen och oral hälsovetenskap

Utbildningsområdena tandhygienist och oral hälsovetenskap på Hälsohögskolan håller hög kvalitet visar nya kvalitetsutvärderingar från Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

UKÄ fortsätter presentera resultat för utbildningsområden i de nationella kvalitetsutvärderingarna. Både tandhygienistexamen och kandidatexamen i oral hälsovetenskap på Hälsohögskolan får betyget hög kvalitet.

UKÄ:s granskning ifrågasätter drygt 40 procent av tandläkar-, tandhygienist-, tandtekniker- och odontologiutbildningar. Av de sju tandhygienistutbildningar som finns i Sverige är Hälsohögskolan av de fyra som får godkänt och som håller hög kvalitet

– Vi är stolta över att vår tandhygienistutbildning och kandidatexamen inom oral hälsovetenskap visar hög kvalitet. Jag är mycket tacksam för den fina insatsen personalen på Hälsohögskolan lagt ner för att få så god utbildningskvalitét, säger Ewa Wigaeus Tornqvist, vd på Hälsohögskolan.

2014-02-26