Anita Hansbo erbjuds förlängt rektorsförordnande

Styrelsen för Stiftelsen Högskolan i Jönköping har 27 februari beslutat att erbjuda Anita Hansbo förlängning av rektorsförordnandet.

– Styrelsen har enhälligt beslutat att erbjuda Anita Hansbo en förlängning av rektorsförordnandet med ytterligare fyra år från och med 1 maj 2014. Styrelsen har fullt förtroende för Anita Hansbo som rektor för Högskolan i Jönköping och är övertygade om att hon på bästa sätt kan utveckla och lyfta högskolan i den allt mer konkurrensutsatta sektor som högre utbildning och forskning är i dag, säger styrelseordförande Lars Isaksson.

Stiftelsestyrelsens beslut har föregåtts av fackliga förhandlingar samt yttrande från en valförsamling som tillstyrker en förlängning.

– Jag tackar för förtroende från styrelsen. Vi kan vara stolta över Högskolan i Jönköping, och högskolans medarbetare har gjort starka insatser för lärosätets utveckling. Förra året visade på ett högt söktryck från blivande studenter, fina placeringar i rankningar, ökade statliga forskningsmedel, goda samarbeten med våra externa partners och en stabil ekonomi. Vi har nu lagt en god grund och frigjort resurser för det fortsatta arbetet. Nu satsar vi framåt och fortsätter bygga ett internationellt universitet i Jönköping, säger Anita Hansbo.

Kontakt:
Maria Isaksson, HR- och kommunikationschef
Högskolan i Jönköping
Telefon: 070-585 66 40

2014-02-27