Studenter stärker svenska företags exportpotential

Studenter på JIBS tilldelas stipendiet Expanding Markets Award av Exportrådet, Exportkreditnämnden (EKN), Svensk Exportkredit (SEK), Swedfund och ALMI.

Stipendieutdelning

Stipendiet ges till den mest framgångsrika redovisningen och lösningen för hur ett svenskt företag kan marknadsföra sina produkter internationellt.

Datum och tid: onsdag 12 mars kl. 13.00

Plats: Mariedal
Adress: Barnarpsgatan 39, Jönköping  (Hus F) (Parken bakom Hälsohögskolan) Se planskiss .

Hösten 2010 inleddes ett samarbete mellan JIBS och Business Sweden, The Swedish Export Credit, Agency (EKN), The Swedish Export Credit Corporation (SEK), Swedfund och Almi för att i en kurs ge studenterna bättre förståelse för hur internationella affärer kan bedrivas i praktiken.

De exportfrämjande organisationerna har ställt upp som föreläsare i kursen för att beskriva på vilket sätt de kan bistå svenska företag i sitt internationaliseringsarbete.

Kursen uppgraderades hösten 2011 till mastersnivå, Advanced International Marketing, Trade and Export Management. 55 studenter från 17 länder arbetar nu direkt med 13 svenska företag för att bedöma hur marknadsföringen av produkterna kan se ut på olika marknader.

Den 11-12 mars avslutas kursen med en redovisning inför en ”styrelse” med representanter från de exportfrämjande organisationerna och JIBS. Stipendiet Expanding Market Award delas ut till bästa studentgrupp i samband med kursens avslutning kl. 13.00 onsdagen den 12 mars.

För ytterligare information kontakta :

Dr. Benjamin Hartmann,  JIBS, 036 10 17 29 benjamin.hartmann@jibs.hj.se

Astrid Löfdahl, JIBS, Fadderföretagsansvarig, astrid.lofdahl@jibs.hj.se


2014-03-10