Carl Bildt besöker högskolan

Måndag 31 mars kl. 14.30 håller Carl Bildt en föreläsning på campus.

Carl Bildts besök arrangeras av studentföreningen Utrikespolitiska Föreningen Jönköping. Föreläsningen är öppen för allmänheten och kommer att hållas på engelska.

Lokal: HJ-aulan, Högskolan för lärande och kommunikation

Läs mer på Utrikespolitiska Föreningen Jönköpings facebooksida

2014-03-26