Pia Bülow är Hälsohögskolans första docent i Välfärd och socialvetenskap

Hälsohögskolan har fått sin första docent i det nya forskningsämnet Välfärd och socialvetenskap. Måndagen den 17 mars höll Pia Bülow sin docentföreläsning Möten och berättelser i och om den svenska välfärden.

Pia forskar om hur människor samspelar i välfärden. Välfärd kan förklaras som den samlade bedömningen av människors levnadsförhållanden eller hög levnadsstandard i kombination med social trygghet. I dagligt tal är välfärd ofta liktydigt med ett utbyggt skattefinansierat system där staten genom till exempel barnbidrag, pension och sjukpenning bistår oss när vi på grund av sjukdom, hög ålder eller arbetslöshet inte kan försörja oss genom eget arbete.

Välfärdsarbete handlar i hög grad om möten mellan människor och därmed om samtal och berättelser. Pias område är tydligt tvärvetenskapligt. Med bakgrund inom kommunikation och samtalsstudier tar hon flera andra vetenskapsgrenar, som till exempel  litteraturvetenskapen, till hjälp i sin forskning för att studera välfärdsmöten och människors erfarenheter av sådana.

Pia har främst studerat långvarig sjukdom/sjukskrivning och arbetsförmåga och hon har i sin forskning träffat personer med bland annat kroniskt trötthetssyndrom. I delar av forskningen har Pia studerat flerpartssamtal mellan bland annat en brukare, läkare, arbetsgivare och handläggare från Försäkringskassan. I dessa möten vill Pia reda ut vad de olika personerna gör, hur de förstår situationen, vilka röster och perspektiv som finns och hur ansvar och skyldigheter fördelas.

– Brukaren i ett sådant flerpartsmöte har olika roller gentemot de olika personerna. Brukarna beskriver ofta att de upplever att de själva är en publik i flerpartssamtal, trots att de borde vara huvudpersonerna, förklarar Pia.

Typiskt för välfärdsmöten är att de vanligtvis sker bakom ”stängda dörrar”.

– Om vi inte själva har anledning att vara där, vet vi väldigt lite om hur det är och om vad som sägs. Men de här mikroanalyserna gör att man öppnar dörren lite på glänt, avslutar Pia.

Hälsohögskolans vd Ewa Wigaeus Tornqvist var först ut att gratulera den nya docenten.

– Du visar hur långt man kan nå när man jobbar tvärvetenskapligt. Du har nyttjat de teorier du behöver för din forskning och plockat teorier från olika ämnesområden.

Även professor Arne Gerdner uttryckte sin uppskattning över Pias föreläsning men framförallt docenttiteln.

– Det är mycket välförtjänt och jag är väldigt glad att du valde att bli docent i detta nya forskningsämne.

2014-03-28