Diplomeringsceremonier 30 maj

På fredag samlas närmare 500 JIBS-studenter för att fira sin examen och tilldelas sina diplom.

Internationella Handelshögskolan kommer att hålla två ceremonier på Kulturhuset Spira. Den första börjar kl. 11.00 och hålls för kandidat – och civilekonomexamen. Den andra ceremonin är kl. 14.30 och hålls för masterexamen. Ett antal studenter kommer också att få utmärkelsen JIBS honour list för utmärkta studieresultat och JIBS Rising Star för väl genomförda studier i kombination med framstående uppgifter vid sidan av studierna.
Närvarar gör, förutom studenternas familj och vänner, representanter för JIBS leadership team, JSA och JIBS alumni.  För underhållning i samband med diplomeringen står Mauro Nicoletti.
Efter respektive ceremoni tågar studenterna över Munksjöbron för att fotograferas på högskoleområdet.

Frågor besvaras av Johan Larsson som är Master of Ceremonies på JIBS, johan.larsson@jibs.hj.se, 070-6338695

2014-05-27