Kemikaliekonferens - maten i fokus

1 oktober arrangerar landstinget, högskolan, länsstyrelsen, Jönköping kommun, LRF, Winnet och Jönköpings FN-distrikt en konferens på temat kemikalier.

Vårt moderna samhälles stora användning av kemikalier leder till diffus spridning av främmande ämnen. Dessa kan på olika vägar hamna i maten vi äter. Rester av bekämpningsmedel, ämnen som läcker från förpackningsmaterial och miljögifter som vandrar i näringskedjan är några exempel. Varför blir det så här? Är det farligt? Vad kan man göra åt det? Kom och öka din kunskap och medvetenhet om en angelägen fråga för framtiden.

Tid och plats: 1 oktober, klockan 12.30-17.00, Högskolan i Jönköping, HJ-aulan

Sista dag för anmälan var 22 september. Konferensen kommer spelas in och livestreamas, så du kan följa den på distans eller se i efterhand.
Läs mer på konferensens hemsida via Länsstyrelsen i Jönköpings län

2014-09-29