Utbildningar i pedagogik utvärderade

I Universitetskanslerämbetets senaste kvalitetsutvärdering får Högskolan i Jönköping omdömet hög kvalitet för pedagogik på magisternivå. På kandidatnivå påpekas vissa brister.

Ny kvalitetsutvärdering från UKÄ

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har i en nationell utvärdering bedömt kvaliteten på kandidat- och magisterexamen i pedagogik. Högskolan i Jönköping erbjuder utbildning i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation. Pedagogik kan läsas som fristående kurs och är också ett av två möjliga huvudämnen i Personalprogrammet. De påpekanden som gjorts kommer inte att påverka studenter vid Personalprogrammet. Pedagogik är inte ett huvudområde inom lärarutbildningen och kommer därför inte att påverka examenstillstånden för högskolans olika lärarutbildningar.

Högskolan i Jönköping har nu ett år på sig att rätta till bristerna.

Stephan Rapp är vd och akademisk ledare vid Högskolan för lärande och kommunikation och ser utvärderingen som ett värdefullt underlag i det ständigt pågående kvalitetsarbetet:

- Externa granskningar är ett nödvändigt inslag i kvalitetsarbetet och den bedömning som nu gjorts av pedagogikämnet är ett viktigt underlag i vårt fortsatta förbättringsarbete.

- Vi kommer nu omedelbart att vidta åtgärder för att så snabbt som möjligt komma till rätta med de brister som påtalats, säger Stephan Rapp.

Pressmeddelande från Universitetskanslerämbetet

2014-10-01