Kronprinsessan Victoria delade ut pris till Maria Faresjö

Maria Faresjö, professor vid Hälsohögskolan, fick under torsdagen ta emot Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris till yngre barndiabetesforskare i Sverige. Kronprinsessan Victoria delade ut priset i samband med Barndiabetesfondens 25-årsjubileum.

Maria Faresjö får priset ”för sina studier kring betydelsen av psykosocial stress och aktivering av autoimmunitet som leder till utveckling av typ 1 diabetes. Professor Faresjös studier har påtagligt bidragit till vår kunskap om immunförsvarets rol vid uppkomst av typ 1 diabetes.”

Maria Faresjö är sedan 2009 professor i biomedicinsk laboratorievetenskap vid Hälsohögskolan i Jönköping och vid Medicinsk diagnostik, länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Sedan några år tillbaka delar Barndiabetesfonden ut Johnny Ludvigsson-pris till yngre framstående barndiabetesforskare i Sverige. Priset är instiftat av professor Johnny Ludvigsson som sedan början av 1970-talet bedrivit diabetesforskning.

– Jag är mycket glad och stolt för utmärkelsen. Det är ett bevis på att tjugo års spännande, utmanande och intensivt forskningsarbete är betydelsefullt. Jag hoppas att forskningsresultaten ska komma barn med diabetes till godo, säger Maria Faresjö

Det huvudsakliga syftet med Maria Faresjös forskning är att studera immunförsvaret hos barn och ungdomar. Med sin forskning vill Maria försöka förklara vad som initierar insjuknandet i immunologiska sjukdomar som till exempel typ 1-diabetes.

I början av året visade Maria Faresjö tillsammans med en grupp forskare att små barn som utsätts för en hög psykisk stressnivå har ett dämpat immunförsvar vilket skulle kunna leda till insjuknande i immunologiska sjukdomar till exempel typ 1-diabetes. Vidare studerar Maria hur fysisk aktivitet kan påverkar immunförsvaret hos barn och ungdomar och om för lite fysisk aktivitet, redan tidigt i livet, kan påverka immunförsvaret negativt.

Maria Faresjö är idag ansvarig för den Biomedicinska plattformen som är en arena för unik nationell forskning och utbildningssamarbete med tre deltagare: Hälsohögskolan i Jönköping, Medicinsk diagnostik vid Landstinget i Jönköpings län och Futurum, en akademi för hälsa och sjukvård i Jönköpings län.

För mer information, kontakta
Maria Faresjö
070-979 70 31
maria.faresjo@hhj.hj.se

2014-10-17