Utbildningar till specialistsjuksköterska utvärderade

I Universitetskanslerämbetets senaste kvalitetsutvärdering får Högskolan i Jönköping omdömet mycket hög kvalitet för specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har i en nationell utvärdering bedömt kvaliteten på magisterutbildning i omvårdnad samt olika inriktningar inom specialistsjuksköterskeutbildningen.

Specialistsjuksköterskeutbildningen inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar får omdömet mycket hög kvalitet. Endast 7 av 134 utbildningar fick omdömet mycket hög kvalitet. Magisterutbildningen i omvårdnad får betyget hög kvalitet. Specialistsjuksköterskeutbildningarna med inriktning vård av äldre och distriktssköterska får omdömet bristande kvalitet från UKÄ.

Högskolan har nu ett år på sig att rätta till bristerna. Påpekandena påverkar inte redan antagna studenter i pågående utbildningar.

– Vi är oerhört glada och stolta för omdömet mycket hög kvalitet för specialistsjuksköterskeexamen inriktning barn och ungdom samt hög kvalitet för magisterexamen i omvårdnad. UKÄ:s granskningar är ett mycket viktigt underlag i det ständigt pågående kvalitetsarbetet och vad gäller specialistsjuksköterskeexamen inriktning distrikt och inriktning äldre tar vi nu fram en handlingsplan för att åtgärda bristerna, säger Ewa Wigaeus Tornqvist, vd och akademisk ledare vid Hälsohögskolan.

För mer information, kontakta gärna:
Ewa Wigaeus Tornqvist,
vd Hälsohögskolan
Telefon: 0727–43 11 94

2014-10-22