Offentlig föreläsning Bilden av matematiken

Torsdag den 30 oktober kl. 18.30 håller Maria Bybro, grund- och förskollärare samt universitetadjunkt i bild, en offentlig föreläsning om hur bra matematikundervisningen är på att fånga upp olika elevers förutsättningar. Fri entré och öppet för alla. Välkommen! Läs mer


2014-10-29