Invigning av företagsforskarskolan ProWood

Den 13 november invigs företagsforskarskolan ProWOOD –en helt ny forskarskola med lärosäten och företag i samverkan.

Pressinbjudan

Tekniska Högskolan i Jönköping och Linnéuniversitetet startar, med stöd från KK-stiftelsen, tillsammans med företag och institut en gemensam företags-forskarskola, ProWOOD.

Syftet är att bidra till ökad innovationsförmåga och konkurrenskraft för träindustrin i Sverige. Detta ska åstakommas genom förbättrade processer och principer för produkt-framtagning, anpassade efter de särskilda behov som finns i träindustrin.

Totalt 8 doktorander ska under fem år verka för att förändra och förbättra förutsättningarna för industriell produktframtagning vilket bidrar till en proaktiv träindustri.

Företag och institut som deltar är bland annat Flexator, Invido, Myresjöhus, Kabe Husvagnar, Södra Interiör, Yaskawa, SP Trä och Swerea IVF.

Välkommen på invigning av ProWOOD, den 13 november kl 16.30 på Träcentrum i Nässjö.

Program Inspirationsdag och invigning

Torsdag 13 november 2014

12.00 Lunch

13.00 Inledning: PO Simonsson, VD Träcentrum

13.05 Framtidens utmaningar för svensk träindustri: David Johnsson, VD TMF

13.30 Handlingsprogrammet Träregion Småland: Helena Nilsson, områdesansvarig Näringslivsutveckling Kalmar län/styrgruppsordf. Träregion Småland

13.50 Utmaningar för den småländska träindustrin ur företagsperspektiv: Per‐Arne Andersson, VD Kinnarps

14.10 Design och innovation som konkurrensmedel: Marit Stigsdotter, framgångsrik möbeldesigner

14.40 Kaffepaus

15.10 Ökad konkurrenskraft för de småländska träföretagen: Intervju med Andreas Wadskog, VD Karl Andersson & Söner och Ola Adolfsson, VD Flexator

15.40 Forskningens betydelse för framtida konkurrenskraft: Madelene Sandström, VD KK‐stiftelsen

16.00 Expertkompetens för hållbart träbyggande – Linnéuniversitetets utbildningsprogram för yrkesverksamma inom träbranschen: Lena Fritzén, prorektor Linnéuniversitetet, Olle Vogel, programansvarig KK‐stiftelsen, Johan Vessby, projektledare Linnéuniversitetet

16.30 Invigning av företagsforskarskolan ProWOOD : Mats Jägstam, VD JTH, Ann‐Charlotte Larsson, prodekan Linnéuniversitetet, Mats Waltré, programansvarig KK‐stiftelsen, samt föreståndare och ordförande för ProWOOD

17.00 Mat och mingel

Press är välkommen att närvara under hela dagen, eller vid valfria programpunkter.

Mer information och kontakt:

Kristina Säfsten

2014-11-12