Stipendier för utmärkta studieresultat

Flera studenter vid JIBS fick ta emot stipendiet Excellence Scholarship måndagen den 3 november.

Stipendiet delas ut två gånger om året och ger studenter med särskilt goda studieresultat möjlighet att studera utomlands. Stipendiaterna rankas efter betyg och får välja mellan femton av de allra främsta av JIBS många partneruniversitet.

Excellence Scholarship sponsras av Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska fonden, och det har funnits sedan 2004. Totalt sett har närmare 3 miljoner kronor delats ut till utresande studenter. För ett år sen förnyades avtalet mellan JIBS och Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska fonden, så att man även fortsatt ska kunna uppmuntra studenter till akademiska ansträngningar.

2014-11-12