Vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända akademiker

Högskolan för lärande och kommunikation och Folkuniversitetet anordnar rundabordssamtal om integrationsarbetet i Jönköpings län. Målet är att upptäcka nya vägar för ett ökat samarbete mellan arbetsgivare och akademiker med utländsk bakgrund.

Representanter från privat och offentlig sektor samt myndigheter kommer att delta tillsammans med personal från Korta vägen.

Rundabordssamtalet arrangeras av projektet Korta vägen som är ett samarbete mellan Högskolan för lärande och kommunikation, Folkuniversitetet och Arbetsförmedlingen.

”Vägar till yrkeslivet för nyanlända akademiker med utbildning från annat land”

Tid: Onsdag 3 december kl. 15-17

Plats: Högskolan för lärande och kommunikation, sal Hc318 (plan 3)

Välkommen!

Kontakt:

Linda Glaad, samordnare för Korta vägen linda.glaad@hlk.hj.se

Tfn 036-10 14 69

2014-12-02