Skola på vetenskaplig grund

Se Utbildningsradions inspelningar från konferensen som ägde rum i Jönköping 22-23 oktober 2014.

Vid konferensen medverkade både internationella och nationella forskare inom skolområdet. Här kan du som missade konferensen ta del av några av talarnas presentationer.

Professor Okhwa Lee, Korea:

Skola hela dagen

Korea och Kina är världsledande när det gäller Pisa-resultaten. Varför är de så framgångsrika? Professor Okhwa Lee arbetar vid Chungbukuniversitetet i Korea och säger att några av förklaringarna är disciplin, långa skoldagar och stort engagemang från föräldrarna. I den här föreläsningen berättar hon om skillnader mellan Sverige och Korea

Professor Pertti Kansanen, Finland:

Finlands försämrade skola

Finlands skolors resultat i Pisa-undersökningar har konsekvent sjunkit de senaste åren. Pertti Kansanen är professor vid Helsingfors universitet och berättar här om vad som kan vara orsakerna till de försämade resultaten.

Professor Tomas Kroksmark, Jönköping:

Lärandets mysterium

Tomas Kroksmark är initiativtagare till Modellskolan som är ett projekt där lärarna ska skaffa egen vetenskaplig kompetens och kollektivt bli starkare.

Lärarna Frida Wiren och Rebecca Johansson, Ängelholm:

S kolexemplet Stövelstorp

Lärarna Frida Wiren och Rebecca Johansson berättar om sina erfarenheter av att göra Strövelstorps skola i Ängelholm till en Modellskola. Tidigare hade skolan dåliga resultat och dåligt rykte, men kommunen bestämde sig för att satsa på skolan. Lärarna fick börja studera och forska samt analysera varandras undervisning för att kollektivt bli bättre på lärande

Professor K.S Leung, Hong Kong:

Lärande i Hongkong

Professor K.S. Leung arbetar vid prestigeskolan University of Hong Kong och berättar här om att det inte går att jämföra resultat av Pisa-undersökningar mellan skolor och länder som skiljer sig så mycket från varandra som Kina och Sverige. Han menar att skolornas studenter i yrkeslivet främst kommer att konkurrera på en regional marknad

Professor Lee Sing Kong, Singapore:

F ramtidens modiga medborgare

Lee Sing Kong är professor i Singapore och föreläser här om hur viktigt det är att rusta unga med självförtroende och sunda värderingar. Han berättar om hur de har arbetat med dessa frågor i skolorna i Singapore.

Professor Ference Marton, Göteborg:

En pedagogisk supermakt

Ference Marton som är professor emeritus vid Göteborgs universitet föreläser om skillnader mellan den svenska och den kinesiska skolan kopplat till Pisa-undersökningarna. Han delar med sig av sina tankar om superskolan i Kina och debatterna om fria skolval och kommunaliseringen av skolan.

Läraren Kjell Wahlström, Ängelholm:

Modellskolan i praktiken

En dag beslutade läraren Kjell Wahlström i Ängelholm att förändra sin undervisning. Denna förändring har lett till att eleverna har förbättrat sina resultat. I den här föreläsningen berättar han om hur hans pedagogik har förändrats, från att vara slav under läromedel till att genomföra kreativa och motiverande grupparbeten.


2014-12-08