JIBS studenter hjälper svenska företag expandera

På fredagen den 13 mars tillkännagavs de vinnande lagen i JIBS Expanding Markets Award.

Prisutdelningen var avslutningen på kursen Advanced International Marketing, trade and export management, en kurs på masternivå som är unik Sverige. Tre studentgrupper fick pris för att ha presenterat den bästa export- och marknadsföringsstrategin för ett svenskt företag. Utmärkelsen sponsras av Business Sweden, ALMI, EKN, SEK och Swedfund.

– Vi var överväldigade av kvaliteten på presentationerna. Det var mycket svårt att plocka ut tre vinnare, sa Benjamin Hartmann, ekonomie doktor, som är kursansvarig och examinator.

Det vinnande laget bestod av Axel Finstorp, Tsetsegsaikhan Jargalsaikhan, Lisa Seifert och Philipp Starck. De har arbetat med Rojos, som är ett starkt varumärke i södra Sverige men som vill expandera till norra Tyskland. Studenterna från JIBS har pratat med butikschefer i Tyskland och ordnade en provsmakning i en mataffär för att hitta lämpliga återförsäljare. De föreslog också en ny logotyp för produkten och en marknadsinträdesstrategi.

– Det är alltid bra att ha den teoretiska kunskapen, men det är också viktigt att arbeta med ett riktigt företag och omsätta vår kunskap i praktiken, sa det vinnande laget.

Juryn skrev i sin motivering att vinnarna hade ett förslag som var ”nästan färdiglagat”, och baserades på en grundlig marknadsanalys.

– Under kursen har vi medvetet låtit studenterna hamna i situationer som de inte är helt trygga i, för i verkliga livet när någon betalar dig för att göra ett jobb, kommer de inte att kunna vägleda dig eller svara på dina frågor i varje givet ögonblick, säger Benjamin Hartmann.

Över 50 studenter från mer än 12 länder har arbetat direkt med 14 svenska företag för att utvärdera och utveckla marknadsföringen av deras produkter till internationella marknader. Den 12 och 13 mars presenterade alla grupper sina lösningar för en jury med representanter från de exportfrämjande organisationerna och JIBS, och juryn valde sedan ut vinnarna.

Maserkursen Advanced International Marketing, Trade and Export Management" syftar till att ge studenterna en bättre förståelse för hur internationell handel kan genomföras i praktiken. Kursen ges i samarbete mellan JIBS och Business Sweden, Exportkreditnämnden (EKN) Svensk Exportkredit (SEK), Swedfund och ALMI, som har hållit gästföreläsningar under kursen.

2015-03-16