Offentlig föreläsning - Gentester, mat och hälsa

Torsdag den 9 april håller Jennie Ahlgren, doktor i religion föreläsning om, mat, hälsa och viljan att underkasta sig gentester för att hålla sig frisk.

Fri entré och öppet för alla. Välkommen! Läs mer.

2015-04-07