Kultur på campus med Jönköpings akademiska kör

Efter en veckas paus fortsätter Kultur på campus, denna gång med en halvtimmes vårkonsert med Jönköpings akademiska kör.

Kören består av personal och studenter från högskolan och leds av körledare Ove Gotting.

Varmt välkomna till Högskolebiblioteket kl. 12 på onsdag!

2015-04-14