Bo Malmberg fick Stora Gerontologipriset

Bo Malmberg, professor i gerontologi vid Hälsohögskolan i Jönköping, fick i fredags ta emot Stora Gerontologipriset 2015.

Stora Gerontologipriset instiftades år 2003 av Sveriges Gerontologiska Sällskap. Priset, som finansieras av Ruth och Richard Julins Stiftelse, delas varje år ut till en person som gjort sig bemärkt inom området äldre och åldrande.

– Jag är otroligt rörd och tacksam för att få det här priset, säger Bo Malmberg.

Årets prisutdelning skedde under fredagen vid Sveriges Gerontologidag 2015.

Juryns motivering:
Bo Malmberg är en värdefull kollega inom gerontologin. Tyngdpunkten i hans forskning har genom åren legat inom socialgerontologin, men han har stor bredd och är genuint kunnig i flera av gerontologins kärnområden. Bo Malmberg har varit, och fortsätter vara, en värdefull tillgång för forskare - juniora som seniora – som arbetar med forskning om äldre och åldrande. Under sin långa gärning, huvudsakligen vid Institutet för Gerontologi i Jönköping, har Bo varit en uppskattad kollega som många vänt sig till för kloka råd och synpunkter. Han kan, som få andra, lyfta fram och se gerontologin i ett större samhälleligt perspektiv, något som kommer av hans breda allmänbildning. Hans stora kunskapsbas i kombination med hans värme och omtanke gör honom till en idealisk ambassadör för gerontologin, i Sverige såväl som internationellt.

För mer information, kontakta
Bo Malmberg
036-101316
bo.malmberg@hhj.hj.se

2015-04-20