Spikning på HHJ

Ett stort grattis till Karin Högberg och Laura O'Darcy som idag spikade sina avhandlingar i Röda rummet på Hälsohögskolan.

Den 29 maj försvarar Karin Högberg sin doktorsavhandling "Web-based counselling to patients with hematological diseases" inom Omvårdnad.

Den 5 juni försvarar Laura O´Darcy sin doktorsavhandling "The everyday life of children, through their cancer trajectory" inom Hälsa och Vårdvetenskap.

Lycka till!


2015-05-07