Innovationsbloggen Regional samverkan för framtida utveckling

Prorektor Lars Niklasson bloggar om regional samverkan på Region Jönköpings läns "Innovationsbloggen".

"OECD noterar i en analys av Småland-Blekinge att den relativt låga andelen privata investeringar i forskning och utveckling, den låga andelen kunskapsintensiva företag och den relativt låga utbildningsnivån i regionen riskerar att begränsa den framtida utvecklingen. Jag menar att privata och offentliga aktörer måste samverka i högre grad för att skapa bättre förutsättningar för utveckling."

Fortsätt läs inlägget på Innovationsbloggen

2015-05-13