Sista anmälningsdag 295 för kursen entreprenöriellt lärande

Kursen entreprenöriellt lärandes syfte är att kursdeltagarna ska utveckla kunskaper om entreprenörskap som förhållningssätt och därmed bidra till sin förskola/skolas utveckling. Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och ges under höstterminen 2015.

Sista anmälningsdag är den 29/5.

Anmäl dig via denna länk

2015-05-20