Med regnbågsflaggan i topp

Den 23 maj äger Qom Ut-festivalen rum i Jönköping och över hela staden ser man regnbågsflaggan på flaggstänger och reklamplatser, och även på campus.

Högskolan är en av många aktörer i Jönköping som hissar regnbågsflaggan denna vecka.

– Högskolan är en arena där människor från hela världen och olika kulturer möts. Utbildning leder till kreativitet och till ett öppnare sinne och samhälle. Vi är stolta över att vara med och visa att Jönköping är en plats för alla, en plats där människor driver utvecklingen framåt mot mångfald och tolerans. Tillsammans med kommunen, organisationer och företag i Jönköping hissar högskolan därför regnbågsflaggan denna vecka, säger rektor Anita Hansbo.


2015-05-21