Högskolans förutbildningscenter på Grennaskolans Riksinternat

Nu är allt klart för högskolans nya satsning förutbildning för internationella studenter. Avtal gällande lokaler har skrivits med Grennaskolan Riksinternat i Gränna.

26 juni skrevs avtal mellan Grennaskolan Riksinternat AB och Högskolan i Jönköping om framtida samarbete. Avtalet innebär att högskolan från och med vårterminen 2016 kommer att hyra undervisningslokaler och rum för internatboende med mera av Grennaskolan för högskolans förutbildningscenter.

Ett förutbildningscenter ska erbjuda förberedande utbildning för internationella blivande studenter inför vidare studier på högskolenivå.

– Högskolan är ett av de svenska lärosäten som varit mest framgångsrika i rekrytering av internationella betalstudenter. Nu tar vi nästa steg för att bli först i Sverige med en samlad satsning på förutbildning för internationella studenter, säger Anita Hansbo.

Ett framtidsprojekt

Förutbildningen är kortare avgiftsfinansierade utbildnings­program inom bland annat engelska, eller andra behörighetsgivande kurser och färdighetsträning som är grundläggande för akademiska studier grundnivå eller avancerad nivå.

– Detta är ett framtidsprojekt som går hand i hand med högskolans vision om en internationell högskola. Det är inte utbildningar som konkurrerar med högskolans ordinarie utbud utan en helt ny satsning, säger Hanna Ståhl, projektledare.

Information från Grennaskolan och Jönköpings kommun

Pathway Programme - högskolans information om förutbildning till blivande studenter

2015-06-26