ForskarFredag 2015

Ungas berusningsarenor, depression, ryggsmärtor hos poliser och produktutveckling var några av alla de spännande ämnen som omkring 800 besökare fick veta mer om under Forskarfredag den 25 september 2015.

Forskarfredag arrangeras bland annat för att visa allmänheten hur viktig, spännande och rolig forskning kan vara. Tanken är att skapa en mötesplats för forskare och allmänhet, forskare kan då på ett kortfattat och lättbegripligt vis berätta om sin forskning och visa allmänheten att det finns mycket intressant forskning i Jönköpings län.

Forskning i Jönköpings län

Under Forskarfredag fick inbjudna gymnasieelever och allmänhet ta del av länets stora utbud av forskning vid arrangemangen i högskolans lokaler i Jönköping, i Kulturhuset Spira och på Höglandssjukhuset i Eksjö.

Gymnasieelever från Jönköpings län lyssnade och pratade med lokala forskare från Jönköping University och Region Jönköpings län. Seniorer tog en kopp kaffe och lyssnade på populärvetenskapliga korta presentationer om bland annat stress, den lömska smittan ehec och om den utmaning papperstidningar står inför.

Under dagen bjöds också på forskning om patientens medverkan i vård- och behandlingssituationen på Jönköping Academy.

Mingel, musik och vetenskap

På kvällen bjöds allmänheten in till Science after work med mingel, musik och vetenskap. Där presenterades forskning om hur man kan minska antalet blindtarmsoperationer, om barn och stress, barndiabetes, munhälsa och om musik och kändisar i reklam.
Forskares möte med allmänheten ger nya idéer

Forskarna som medverkar tycker det är spännande att möta allmänheten och att interaktionen med dem är viktig, frågor och nya uppslag uppstår i dialogen. Det sätter igång nya tankar.

En av de medverkande forskarna, Erik Nordström, är doktorand i socialt arbete i Regions Jönköpings län och länets kommuner. Hans forskning handlar om barn som har behov av hjälpinsatser från olika myndigheter och hur vi samordnar det på bästa sätt.

– Forskarfredag är ett bra och roligt sätt att nå ut med sin forskning och att berätta om den på ett mer lättillgängligt sätt, framförallt till ungdomar, menar Erik.

Boel Andersson Gäre, professor och forskningsledare, Region Jönköpings län, gläds åt att mötesplatser mellan forskare, verksamheter och allmänheten sätter igång nya tankar.

– Det har vi sett flera exempel på idag. Forskningsvärlden måste också bli bättre på att nyttiggöra forskningsresultat och få snabbare spridning, säger Boel.

Internationell satsning

I år arrangerades vetenskapsfestivalen Forskarfredag för tionde året. Sedan 2006 har arrangörer runt om i Sverige genom tusentals aktiviteter visat hur spännande, rolig och samhällsrelevant forskning kan vara. Samtidigt har stereotypa bilder av forskare utmanats genom direkta möten mellan forskare, skolelever och allmänheten.

Forskarfredag är en del av European Researchers’ Night och äger rum den sista fredagen i september varje år. I år anordnar ett 20-tal lärosäten, science centers, museer och regioner evenemang på 25 orter, med Vetenskap & Allmänhet, VA, som nationell samordnare.

Text: Ulla Hansson Green


Erik Nordström är doktorand i socialt arbete i Region Jönköpings län och länets kommuner. Han berättade om sin forskning om barn som har behov av hjälpinsatser från olika myndigheter och hur vi samordnar det på bästa sätt. Foto: Johan W Avby


Anne Fältström, sjukgymnast och doktorand, berättade om korsbandsskador. Foto: Maria Nordström


Nerrolyn Ramstrand, docent i ortopedteknik, blir intervjuad av P4 Jönköping om sin forskning om polisers ryggsmärtor. Foto: Maria Nordström


Manne Andersson, kirurg på Länssjukhuset Ryhov, berättade på Spira om hur hans forskning resulterat i att det nu görs färre blindtarmsoperationer. Foto: Johan W Avby

2015-10-07