Jönköping University först i världen med nätbaserat magisterprogram i gjuteriteknik

Utbildning i avancerad gjuteriteknik för att stärka den svenska gjuteriindustrin. Det är grunden i det nya magisterprogram som Tekniska Högskolan vid Jönköping University ger i direkt samarbete med industrin och med stöd från KK-stiftelsen.


Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen), har efter en lång granskningsprocess, beslutat att Tekniska Högskolan har det som krävs för att få bedriva ett magisterprogram i gjuteriteknik.

Projektet syftar till att långsiktigt stärka och utveckla den svenska gjuteriindustri och drivs av Tekniska Högskolan, Swerea SWECAST och Svenska Gjuteriföreningen inom Casting Innovation Centre. Utbildning kommer att vara nära kopplad till näringslivet och 14 företag är aktivt delaktiga i projektet.

– Syftet är att utbildningen ska ge ringar på vattnet och ge utveckling i företagen, säger Madelene Zetterlind, biträdande projektledare vid Tekniska Högskolan.

Under hösten har en provomgång hållits, sex kurser har utvecklats och de första fyra pilotkurserna har genomförts på halvfart. KK-stiftelsens beslut innebär nu att Tekniska Högskolan kan starta det fullständiga ettåriga magisterprogrammet hösten 2017.

 

2015-10-20